Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – ”Opracowanie Systemu ROP dla Polski”. Raport został opracowany dla spółki Tomra Systems ASA i ma charakter poglądowy.