Propozycje firmy IDEXX dla pracowników zajmujących się mikrobiologią

Propozycje firmy IDEXX dla pracowników zajmujących się mikrobiologią w laboratoriach producentów wód i napojów