Szanowni Państwo.

Sekretariat Platformy REFIT (forum w ramach którego Komisja , organy krajowe i inne zainteresowane podmioty odbywają regularne spotkania służące doskonaleniu obowiązującego prawodawstwa UE – przyp. autora) przesłał do Europejskiej Federacji Producentów Wód (EFBW) opinię przygotowaną na kolejne posiedzenie Platformy REFIT w dniu 15 marca 2019 roku.

Tematem opinii są propozycje zmian w Dyrektywie 2009/54 w sprawie naturalnych wód mineralnych.

Z przesłanego listu wynika że poprzednie spotkanie odbyło się w dniu 25 października 2018 roku ale niestety brak było informacji na ten temat , mimo iż uważamy,  że nasze środowisko powinno być zaproszone do konsultacji w tym jakże ważnym dla nas temacie.

W załączeniu przesyłamy Państwu tekst opinii sekretariatu REFIT  z prośbą o wnikliwe zapoznanie się z tematem.

Po konsultacjach doszliśmy do wniosku, że KIGPR rozpocznie równoległe prace w tym zakresie. Na podstawie „Ustawy o izbach gospodarczych”  prześlemy nasze propozycje w tej sprawie do EFBW oraz do  przedstawiciela Polski w Platformie REFIT na najbliższe spotkanie w dniu 15 marca br.

Proponujemy, aby członkowie KIGPR przesyłali do nas uwagi do Dyrektywy 2009/54.

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Bizoń

Prezes Zarządu KIGPR

prezes@world.pl

Link do tekstu otrzymanego z sekretariatu platformy  REFIT:

www.kigpr.pl/files/Resumpcja postanowienia EFBW DYREKTYWY 2009.pdf


W teście powyższego linku używane są skróty:
NMW – naturalne wody mineralne
NMWD,- Dyrektywa dotycząca naturalnych wód mineralnych
REFIT PLATFORM – Platforma REFIT to forum, w ramach którego Komisja, organy krajowe i inne zainteresowane podmioty odbywają regularne spotkania służące doskonaleniu obowiązującego prawodawstwa UE w kontekście programu REFIT. Zadania członków obejmują przegląd uwag otrzymanych za pośrednictwem internetowego formularza „Zmniejsz obciążenie – wyraź swoją opinię!” i wydawanie zaleceń dla Komisji.
QRC – qualitative research in communication – badania jakościowe w komunikacji Chairs – prowadzący te badania
DG SANTE – Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ASAP – niekomercyjna inicjatywa grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności.
QRC – Queensland Resources Council jest organizacją pozarządową reprezentującą interesy firm zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem minerałów i produkcją energii.