Podsumowanie Wielkiej Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów

Wysowa – Zdrój 3-5 października 2018

Dużym sukcesem zakończyła się 18 Wielka Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysł Rozlewniczy przy współpracy  z Dyrekcją Uzdrowiska Wysowa-Zdrój. W konferencji uczestniczyły 153 osoby  z 63 firm w tym liczne grono gości z zagranicy . Wśród zaproszonych gości było 8 członków Rady Naukowej Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy z jej Przewodniczącym Panem Profesorem Kazimierzem Górką. Honorowy Patronat nad konferencją objęła firma Sidel z Francji. W czasie konferencji wygłoszono 14 referatów obejmujących wybrane zagadnienia związane z branżą rozlewniczą . Miłym akcentem było wręczenie certyfikatu nr 1 „ AQUA FONS VITAE” firmie „Piwniczanka” . Certyfikat wręczyli członkowie kapituły odznaczenia : Pani dr Teresa Latour , Pani prof. Lucyna Rajchel oraz Pan prof. Kazimierz Górka. Rada Naukowa KIGPR postanowiła, że kolejne certyfikaty będą wręczane przy okazji następnych konferencji. Poniżej zdjęcie z uroczystości wręczenia certyfikatu „AQUA FONS VITAE” .

Zarząd KIGPR.