Pismo do Kancelarii Prezydenta w sprawie “Ustawy cukrowej”

Pismo do Kancelarii Prezydenta RP, w sprawie zawetowania “Ustawy cukrowej”