Pismo do Kancelarii Prezydenta RP, w sprawie zawetowania “Ustawy cukrowej”