.Oświadczenie Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” w przedmiocie adresu Izby.