Opóźniają się prace legislacyjne mające na celu transpozycję do polskiego systemu prawnego unijnych wymogów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Jak wynika z informacji medialnych, prace nad zaproponowaną w ubiegłym roku nowelizacją Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (projekt nr UC81) zostały zawieszone i najprawdopodobniej przygotowana zostanie nowa wersja projektu tej ustawy, która może się ukazać jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.

Powodem zaistniałej sytuacji jest obawa, że planowana do wprowadzenia opłata opakowaniowa przyczyni się do wzrostu i tak już wysokiej inflacji, co negatywnie wpłynie na sytuację finansową przedsiębiorców i konsumentów.

Dostęp do oficjalnych informacji w przedmiotowym zakresie jest aktualnie mocno utrudniony z uwagi na objęcie projektu ustawy tzw. „tarczą antykorupcyjną”, co dodatkowo pogłębia panujący na rynku niepokój i obawę o zakres przyszłych regulacji prawnych.

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” bierze czynny udział w pracach legislacyjnych związanych z tematyką ROP, SUP i systemu kaucyjnego, tak więc będziemy na bieżąco informować naszych Członków o nadchodzących zmianach przepisów prawnych oraz związanych z nimi obowiązkach i ryzyku.

Krzysztof Hornicki
Członek Zarządu
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”