Szanowni Państwo.

Z okazji Wielkiej Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów KIGPR Wydaje specjalny numer„Źródła” dodatkowo ilustrowany fotografiami wody wykonanymi przez jednego z czołowych fotografów polskich.

Prace redakcyjne zostały zakończone i od dnia 20 sierpnia przystępujemy do opracowania składu elektronicznego. W numerze będą zamieszczone bardzo ciekawe artykuły nurtujące europejskie środowisko producentów a wszystkie prace będą recenzowane przez Radę Naukową przy KIGPR.  Gotowy numer powinien się ukazać około 10 września i będzie kolportowany między innymi w czasie konferencji w Wysowej-Zdroju w dniach 3 do 5 października. Przypominam, że wszystkim członkom Izby możemy w tym numerze zamieścić bezpłatnie zdjęcia ich wyrobów pod warunkiem przysłania materiałów najpóźniej do dnia 25 sierpnia.   Dla uzyskania bliższych informacji proszę pisać na adres prezes@kigpr.pl lub też kontaktować się ze mną telefonicznie.  

Prezes Zarządu KIGPR
Stanisław Bizoń