Szanowni Państwo, zachęcamy do korzystania z internetowych zasobów Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego. To dane szczególnie przydatne dla tych członków KIGPR, którzy eksploatują swoje studnie na terenach objętych Prawem Górniczym. Dostępna jest już zaktualizowana do stanu na koniec 2020 roku Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce. 

Ze względu na dynamiczny wzrost liczby dokumentowanych złóż i zasobów, a także duże zainteresowanie  odbiorców mapa jest aktualizowana w cyklu rocznym i dostępna w formie cyfrowej. Każda edycja mapy zawiera informacje dotyczące występowania wód leczniczych, termalnych i solanek – które zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze uznawane są za kopaliny – ich charakterystyki fizyczno-chemicznej, zasobów eksploatacyjnych, sposobu i intensywności zagospodarowania oraz zaplanowanych inwestycji związanych z ich ujmowaniem. Prezentowane są także dane dotyczące obszarów szczególnie predysponowanych do poszukiwania i ujmowania tego rodzaju wód.

Zapraszamy do korzystania.  

https://www.pgi.gov.pl/wody-mineralne/mapa-zagospodarowania-wod.html

Na tej stronie znajdują się ponadto wydania archiwalne Mapy (do 2014 włącznie).