Najwyższe Polskie wyróżnienie dla wód mineralnych i źródlanych – AQUA FONS VITAE.

Poniżej  przedstawiamy Państwu zdjęcie nagrody przyznawanej dla najlepszych polskich marek wód mineralnych i źródlanych przez Radę Naukową KIGPR. W skład kolegium stojącego na straży tego wyjątkowego w skali europejskiej wyróżnienia wchodzą:

– Pani dr Teresa Latour
– Pani prof. Lucyna Rajchel
– Pan prof. Kazimierz Górka

Do przyznanego certyfikatu w postaci dyplomu oznaczanego kolejnym numerem jest dołączana nagroda w postaci kilkukilogramowego prostopadłościanu ze szkła kryształowego z wypaloną laserem wewnątrz bryły grafiką, obrazującą butelkę ze szklanką wody.

Całość obrazuje zdjęcie poniżej.

Zarząd KIGPR