Komisja Europejska upubliczniła System Informacji na temat Etykietowania Żywności (FLIS)

.
Więcej informacji znajduje się w pliku poniżej.