Komisja Europejska upubliczniła System Informacji na temat Etykietowania Żywności (FLIS)