Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do 16 marca 2022 roku można składać uwagi do treści projektu ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności

produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych.

Stosowny projekt opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W załączniku prezentujemy stosowne pismo ministra w tej sprawie.