Informujemy Państwa o zmianach, które zaszły w ostatnim czasie w EFBW (European Federation of Bottled Waters – Europejska Federacja Producentów Wód Butelkowanych), której jesteśmy Członkiem. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFBW, które odbyło się w dniu 21.12.2020 r., podjęto jednogłośną decyzję o zmianie nazwy z EFBW na NMWE (Natural Mineral Waters Europe). Zmianie uległ również adres strony internetowej: www.NaturalMineralWatersEurope.org