Rosja na unijnej liście rajów podatkowych:
– Co to oznacza dla przedsiębiorców realizujących transakcje z podmiotami kontynuującymi działalność w Rosji?
– Co w takiej sytuacji musi uczynić polski przedsiębiorca?
– Brak możliwości skorzystania z polskiego reżimu holdingowego,
– Ryzyko utraty prawa do pomocy publicznej.