Informacja w sprawie podatku od tworzyw sztucznych

.
Informacja Prezesa Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, w sprawie podatku od tworzyw sztucznych.