Apel producentów napojów do Prezydenta i Premiera.