Napoje energetyczne – definicja i regulacje ograniczające sprzedaż.

WPROWADZENIE

Zgodnie z procedurą przewidzianą w Dyrektywie 2015/1535 państwa członkowskie UE zobligowane są do zgłaszania Komisji Europejskiej wszystkich projektów przepisów technicznych dotyczących produktów oraz usług społeczeństwa informacyjnego, zanim przepisy te zostaną przyjęte w prawie krajowym.

W ramach ww. procedury z Rumunii wpłynął Projekt decyzji rządu w sprawie ustanowienia określonych środków mających na celu zapobieganie skutkom spożywania napojów energetycznych przez społeczeństwo oraz ich ograniczanie.

DEFINICJA NAPOJU ENERGETYCZNEGO

W ww. projekcie napoje energetyczne zostały zdefiniowane jako napoje zawierające rozmaite kombinacje węglowodanów, witamin, minerałów i co najmniej jednej substancji stymulującej ośrodkowy układ nerwowy: kofeiny, tauryny, karnityny, guarany, glukuronolaktonu i innych związków.

OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące dystrybucji napojów energetycznych:

  • zabrania się sprzedawania napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia;
  • zabrania się sprzedawania napojów energetycznych za pośrednictwem automatów sprzedających;
  • zabrania się sprzedawania napojów energetycznych w placówkach opieki zdrowotnej lub obiektach instytucji oświatowych (lub w odległości 50 m od wejścia do nich), z wyłączeniem instytucji szkolnictwa wyższego. Wspomnianą odległość mierzy się wzdłuż przebiegu drogi publicznej.

ZNACZENIE DLA FIRM

Przepisy rumuńskie są na etapie konsultacji na poziomie unijnym i będą stosowane po zakończeniu procedury a następnie publikacji zgodnie z procedurą obowiązującą w Rumunii.

Od kilku lat zarówno na poziomie unijnym jak i państw członkowskich podejmowane są różne inicjatywy dotyczące ograniczenia negatywnych skutków spożywania napojów energetycznych. Na przykład w UK na początku tego roku część sieci handlowych podjęła decyzję o zakazie sprzedaży napojów energetycznych młodzieży poniżej 16 roku życia.

W całej Unii poprzez rozporządzenie 1169/2011 został wprowadzony obowiązek umieszczania ostrzeżeń dotyczących zawartości kofeiny oraz wskazania wrażliwych grup konsumentów, którzy nie powinni spożywać produktów zawierających kofeinę (z uwzględnieniem limitu zawartości).

Od kilku już lat trwają również prace nad oświadczeniami dotyczącymi spożycia kofeiny. Parlament Europejski sprzeciwił się ich przyjęciu.

Jeśli zastanawiają się Państwo czy można stosować obecnie oświadczenia zdrowotne dotyczące kofeiny, ponieważ są na liście pending ALE jednocześnie PE uznał ich stosowanie za niespójne z Rozporządzeniem 1924/2006 – zapraszamy na szkolenie ze znakowania, które odbędzie się w marcu. Podczas tego szkolenia jednym ze studiów przypadku będzie komunikowanie właściwości produktów zawierających kofeinę (m.in. zielona herbata, herbata, napoje energetyczne, napoje i suplementy z guaraną).

Szczegóły wkrótce.