Film podsumowujący Ogólnopolską Konferencję Producentów Wód i Napojów

zorganizowaną przez KIG”PR” w Ośrodku “Orle Gniazdo Hucisko” w daniach 7-9 10.2020r. Zachęcamy do obejrzenia wykładów z konferencji, które będziemy zamieszczać kolejno w zakładce “Dokumentacja filmowa”.

.

.