Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 05 marca 2019

 

o-firmie

Szanowni Państwo.

Podajemy Państwu do wiadomości  stronę z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  dotyczącą  Opinii  Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie Europejskiej strategi na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Zarząd KIGPR

www.kigpr.pl/files/5.3_Tekst polski.pdf