Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

w którym opublikowana została Decyzja Rady nr 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie systemu zasobów własnych UE, dot. m in. sposobu wyliczania PLASTIC TAX oraz określania rocznej obniżki ryczałtowej dla krajów członkowskich.

pobierz plik