Wraz z przyjęciem Zielonego Ładu i strategii „Farm to Fork” UE postawiła sobie ambicję stania się
pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla i światowym liderem w
zakresie zrównoważonej produkcji żywności.
NMWE chce być partnerem w osiąganiu tych ambicji UE, przy czym obiegowość i zrównoważony rozwój
opakowań jest kluczowym elementem podróży w kierunku dekarbonizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu w załączniku.