Mając na uwadze trwające aktualnie prace nad zmianą ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy apeluje o uwzględnienie wszystkich form działalności przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży napojów w opakowaniach szklanych zwrotnych. Zwracamy uwagę na zagrożenie i negatywne oddziaływanie ustawy w odniesieniu do wielu podmiotów wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach szklanych wielokrotnego użytku. Głównie są to podmioty z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te w najbardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób prowadzą sprzedaż produktów w opakowaniach szklanych zwrotnych i organizują samodzielnie odbiór butelek najkrótszą z możliwych ścieżek dystrybucji. Sprzedaż tego rodzaju  realizowana jest w systemie dostaw bezpośrednich do odbiorców końcowych. Dystrybucja produktu odbywa się w dwóch podstawowych segmentach. Pierwszy z nich to sprzedaż na rzecz klientów indywidualnych (dostawa wody i napojów do domów i mieszkań). Drugi natomiast to sprzedaż dla klientów instytucjonalnych oraz biznesowych (dostawa wody do biur, hoteli, restauracji itp.). W obydwóch przypadkach  podmioty te wykorzystują własną sieci dystrybucji i w obydwóch przypadkach są to odbiorcy końcowi. System sprzedaży opiera się na dokonywaniu dostaw wody w szklanych, zwrotnych butelkach na zamówienie klienta a następnie odbiorze pustych butelek, które są w dalszej kolejności wykorzystywane do ponownego napełnienia oraz sprzedaży. Zamówienia składane są za pośrednictwem konta użytkownika na stronie sklepu internetowego lub telefonicznie. Po złożeniu zamówienia przez klienta, przedstawiciel handlowy dostarcza produkt na wskazany adres, jednocześnie odbierając puste butelki od klienta. Następnie są one dostarczane  do miejsca, w którym odbywa się produkcja. Cały obrót opakowaniami jest prowadzony w specjalnie opracowanych systemach informatycznych dających pełny obraz dotyczący zarówno stanów jak i obrotu opakowaniami z poszczególnymi klientami. Zamawianie wody w szklanych butelkach z dostawą, cieszy się dużą popularnością ze względu na wygodę, funkcjonalność oraz ekologię.

Należy podkreślić, że wypracowany przez te podmioty system dystrybucji pozwala już dzisiaj na zapewnienie ponad 98 % poziomu recyklingu opakowań szklanych.

Zgodnie z ustawą, system kaucyjny ma skutkować wzrostem masy selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych, na które zostanie nałożona kaucja. Zwiększeniem osiąganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zmniejszeniem ilości odpadów opakowaniowych.

Mając na uwadze wskazane cele projektowanych regulacji, w naszej ocenie wątpliwości budzi zakres podmiotów mających obowiązek uczestniczenia w systemie kaucyjnym. Nałożenie na te podmioty obowiązków związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu kaucyjnego wydaje się nie wpisywać w cel ustawy, jakim jest dążenie do zapewnienia odpowiednich poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Podmioty, które nie prowadzą sprzedaży w punktach handlu detalicznego bądź hurtowego i zapewniają niemal 100% poziom recyklingu opakowań nie powinny ponosić negatywnych skutków związanych z objęciem ich systemem kaucyjnym w tym niepotrzebnych, dodatkowych kosztów.

Podsumowując, z uwagi na trwające obecnie prace nad poprawkami do ustawy, apelujemy o uwzględnienie przedstawionego stanowiska i rozważenie wprowadzenia rozwiązania polegającego na nieobejmowaniu systemem kaucyjnym podmiotów produkujących wody i napoje w opakowaniach szklanych wielokrotnego użytku, wprowadzających jednocześnie do obrotu te produkty poprzez własny system dystrybucji w systemie dostaw bezpośrednich do odbiorcy końcowego i  jednocześnie odbierających opakowania zwrotne od tych klientów. Oraz dysponujących już odpowiednim systemem rejestracji obrotu tymi opakowaniami. Uwzględnienie w.w. argumentacji pozwoli na realizację podstaw założeń dyrektywy i ustawy.

Warszawa, dnia 19.03.2024 r.

Biuro KIG PR
Dariusz Lizak, 
e-mail: dariusz.lizak@kigpr.pl