Apel o wydanie pozytywnej opinii dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98) stanowiącej podstawę utworzenia systemu kaucyjnego dla opakowań po napojach.

Dokument można pobrać poniżej.