Zgodnie z wcześniejszym komunikatem pragniemy Państwa poinformować, że Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów (13-15.10.2022 r.), odbędzie się w malowniczo położonym miejscu w Karpaczu w Hotelu Green Mountain*****.

Program Konferencji zakłada trzy główne bloki tematyczne. Prelekcje oraz wykłady pierwszego bloku będą skupiać się na zagadnieniach związanych z danymi o rynku wód i napojów w Polsce i Europie, w okresie pandemicznym, popandemicznym i obecnie. Drugi blok konferencyjny poświęcony będzie bardzo istotnym zagadnieniom legislacyjnym związanym z dyrektywami i projektami ustaw w zakresie Single Use Plastic – SUP, Rozszerzoną Odpowiedzialnością Biznesu- ROP oraz Systemem Depozytowo-Kaucyjnym. Ponadto, drugi blok konferencyjny, otworzy Panel Gospodarczy, którego uczestnikami będą Eksperci w dziedzinie Gospodarki, Logistyki, legislacji projektów ustaw SUP, ROP i systemu kaucyjnego, produkcji PETa, RPETa oraz opakowań PET a także rynku Energii. Trzeci blok tematyczny poświęcony będzie zagadnieniom technicznym i technologicznym, przepisom prawa żywnościowego, mikroplastikom oraz jakości wód mineralnych.  Już wkrótce podamy szczegóły dotyczące wykładów, prelekcji oraz naszych Prelegentów.

W załączeniu przekazujemy Państwu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (załącznik 1) w którym zawarte są między innymi informacje o kosztach i zakwaterowaniu. Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Z Pozdrowieniami –  ORGANIZATORZY!