Rada Naukowa

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy poprawiony i uzupełniony skład Rady Naukowej KIGPR wg stanu na marzec 2018

Prof. Kazimierz Górka

Przewodniczący Rady Naukowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. Beniamin Więzik

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Prof. Józef Chowaniec

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

Prof. Tomasz Walczykiewicz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Stały Przedstawiciel Polski przy WMO

Dr Teresa Latour

Instytut Zdrowia Publicznego- PZH Warszawa
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych

Prof. Joanna Pociask–Karteczka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie –
Zakład Hydrologii,
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Prof. Rajmund Michalski

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk
Komitet Chemii Analitycznej PAN

Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska

Uniwersytet Łódzki,
Katedra Ekonomii Rozwoju

Prof. Piotr Kowalczak

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy

Prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Członek Koresp. PAN . Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Prof. Krystyna Cybulska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

Prof. Maria Elektorowicz

Concordia University – Montreal

Prof. Piotr Małecki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Prof. Ewa Podrez

Centrum Etyki – Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Piotr Duchliński

Akademia Ignatianum w Krakowie –
Wydział Filozoficzny

Prof. Lucyna Rajchel

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Dr Agnieszka Thier

Sekretarz ds. naukowych –
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr habilitowany Edyta Całka

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Unii Europejskiej

Prof. Adam Habuda

Instytut Nauk Prawnych PAN

Prof. Jacek Nawrocki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Technologii Uzdatniania Wody.

Dr Dominika Gratkowska-Żmuda

Sekretarz ds. organizacyjnych –
Iwoniczanka Sp. z o.o., Brzozów

Dr Beata Gebus-Czupyt

Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie