Rada Naukowa

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy poprawiony i uzupełniony skład Rady Naukowej KIGPR wg stanu na marzec 2018

 

L.p Imię i Nazwisko Rada Naukowa przy KIGPR
1. Dr Teresa Latour
 • Instytut Zdrowia Publicznego- PZH Warszawa
 • Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych
2. Prof. Beniamin Więzik
 • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
3. Prof. Józef Chowaniec
 • Państwowy Instytut Geologiczny
 • Państwowy Inst. Badawczy
4. Prof. Tomasz Walczykiewicz
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Stały Przedstawiciel Polski przy WMO
5. Prof. Kazimierz Górka
 • Przewodniczący Rady Naukowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
6. Prof. Joanna Pociask – Karteczka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Zakład Hydrologii,
 • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
7. Prof. Rajmund Michalski
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
 • Komitet Chemii Analitycznej PAN
8. Prof. Małgorzata Burchard- Dziubińska
 • Uniwersytet Łódzki , Katedra Ekonomii Rozwoju
9. Prof. Piotr Kowalczak
 • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy
10. Prof. Zbigniew W. Kundzewicz
 • Członek Koresp. PAN . Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
11. Prof. Krystyna Cybulska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zakład Chemii , Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
12. Prof. Maria Elektorowicz
 • Concordia University – Montreal
13. Prof. Piotr Małecki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej
14. Prof. Ewa Podrez
 • Centrum Etyki – Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
15. Dr hab. Piotr Duchliński
 • Akademia Ignatianum w Krakowie – Wydział Filozoficzny
16. Prof. Lucyna Rajchel
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie , Wydział Geologii , Geofizyki i Ochrony Środowiska.
17. Dr Agnieszka Thier
 • Sekretarz ds. naukowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
18. Dr Edyta Całka
 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Unii Europejskiej
19. Prof. Adam Habuda
 • Instytut Nauk Prawnych PAN
20. Prof. Jacek Nawrocki
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Wydział Chemii , Zakład Technologii Uzdatniania Wody.
21. Dr Beata Gebus -Czupyt
 • Instytut Nauk Geologicznych PAN , Ośrodek Badawczy w Warszawie
22. Dr Dominika Gratkowska-Żmuda
 • Sekretarz ds. organizacyjnych -Iwoniczanka Sp. z o.o., Brzozów
poziom1
poziom2
poziom3
Treść2
Treść3
Treść4
Treść1
Treść2
Treść3
Treść4
poziom1
poziom2
poziom3
Treść2
Treść3
Treść4