Propozycja stanowiska KIGPR w sprawie Dyrektywy UE dot. zamknięć do butelek na wody i napoje

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” dotyczące propozycji Komisji Europejskiej nawiązującej do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 28 maja 2018 r.   w sprawie redukcji pewnych produktów z plastiku na środowisko.

Geneza.

W nawiązaniu do wymienionej w tytule Dyrektywy , Komisja Europejska proponuje aby korki (zakrętki)  do  butelek  PET na wody i napoje były integralnie połączone z butelką. Komisja zauważa ,że takie rozwiązanie przyczyni się w znaczący sposób do ochrony naszej planety przed odpadami z plastiku.
Opis techniczny tego problemu.
Obecnie na świecie znane są już takie rozwiązania techniczne. Szczególnie wyróżniają się dwa projekty:
– Pierwszy przewiduje , że korek po odkręceniu butelki pozostaje zawieszony na
  butelce   poprzez małe  cięgno plastikowe.
– Drugie znane rozwiązanie przewiduje odchylenie specjalnie uformowanego
  wieczka w górnej części  korka , umożliwiającego wylewanie wody lub napoju.
Niektórzy czołowi producenci europejscy pracują jeszcze nad innymi rozwiązaniami , jednak możliwości techniczne w tym zakresie są mocno ograniczone.
Stanowisko  Krajowej Izby Gospodarczej ”Przemysł Rozlewniczy”.
a) Przyjmując założenie ,że w Europie wypija się rocznie na głowę mieszkańca
    244,8 litrów  wody , soków i napojów  pakowanych w butelki PET (raport
    Global Data) , oraz iż  populacja UE liczy 509,6 milionów   ludzi , to na rynek
    UE trafia rocznie około 125 miliardów korków do butelek o średniej wadze
    około 2 g co daje łącznie około 250 tysięcy  ton plastiku.
    Nowe proponowane rozwiązania będą cięższe (szacunkowo) o około
    25 % czyli , że  wprowadzimy do środowiska dodatkowo około 62,5
    tysięcy ton plastiku.
b) Rozwiązanie z korkami zawieszonymi na butelce będzie z punktu widzenia
    ochrony środowiska zupełnie nieskuteczne. Nasza znajomość zachowań
    klientów  wskazuje na to , że w ponad 90 % przypadków korek ten po
    odkręceniu będzie  natychmiast oderwany od butelki a więc zamierzony cel
    nie zostanie osiągnięty.
     Ponadto proces nalewania sterylnej wody z butelki do szklanki z korkiem
     zawieszonym może stanowić poważne zagrożenie mikrobiologiczne dla
     klienta.
c) Kolejny patent polegający na tym ,że korek do butelki ma skonstruowane u
    góry „uchylne  wieczko” jest z punku bezpieczeństwa żywności nie do
    zaakceptowania ponieważ może  nie zostać odkryte przez klienta jego
    wcześniejsze otwarcie a konsekwencje tego mogą się okazać tragiczne w
    skutkach.
d) Szacuje się ,że producenci korków (zamknięć) do butelek oraz producenci
    wód , napojów i soków poniosą olbrzymie koszty na dostosowanie swoich linii
    technologicznych do  proponowanych przez Komisję Europejską
    rozwiązań. Tylko najwięksi producenci mogą sobie pozwolić na
    opracowanie własnych patentów lub kupno istniejących a pozostali znikną
    z rynku  z powodów ekonomicznych. Jeżeli wówczas na  rynku zabraknie
    tańszych zamknięć do butelek , to kolejnym etapem będzie w Polsce
    upadek małych rodzinnych firm rozlewających wody , napoje i soki. Tysiące
    ludzi straci  z tego powodu pracę.
    W konsekwencji rynek wód , napojów i soków ulegnie bardzo silnej
    koncentracji .
    Pozostaną największe korporacje  mające pełną  monopolistyczną
    kontrolę nad tym segmentem gospodarki narodowej.
e)   Dzisiaj w UE istnieją bardzo dobre i skuteczne rozwiązania spełniające cele
      przytoczonej  na wstępie Dyrektywy. Dla przykładu w Szwajcarii i Niemczech
      zwrot butelek  obciążonych kaucją dawno przekroczył już 90 procent ogólnej
      produkcji a takiego wskaźnika nie da się osiągnąć przez samą  techniczną
      integrację korka z butelką.
      Wprost   przeciwnie , UE wyda setki milionów euro na nowe
      rozwiązania a rezultatem tych  olbrzymich nakładów finansowych
      będzie dalsze zaśmiecenie środowiska naturalnego.

Zarząd KIGPR