butelka2

Aktualności Rady Naukowej

Czwartek, 25 maja 2017

Ukonstytuowała się Rada Naukowa Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy"

Szanowni Państwo.
 
W dniu 19 maja 2017 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się zebranie, na którym ukonstytuowała się Rada Naukowa Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy". Uroczyste spotkanie miało miejsce w Sali Muzealnej upamiętniającej historyczne wydarzenia tej zasłużonej uczelni. Pragniemy  w tym miejscu gorąco podziękować prof. Kazimierzowi Górce oraz prof. Piotrowi Małeckiemu za zapewnienie tak wspaniałych warunków.
 
W  zebraniu  wzięli udział:
 
Prof. Kazimierz Górka
Prof. Beniamin Więzik
Prof. Józef Chowaniec
Prof. Joanna Pociask-Karteczka
Prof. Zbigniew W. Kundzewicz
Prof. Piotr Małecki
Prof. Krystyna Cybulska
Dr hab. Piotr Duchliński
Prof. Tomasz Walczykiewicz
Krajową Izbę Gospodarczą "Przemysł Rozlewniczy" reprezentowali członkowie Zarządu dr Agnieszka Thier oraz Stanisław Bizoń.
 
Na uczestnictwo w pracach Rady Naukowej wyrazili zgodę również: dr Teresa Latour, 
prof. Rajmund Michalski, prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. Piotr Kowalczak , prof. Maria Elektorowicz, prof. Ewa Podrez oraz prof. Lucyna Raichel, jednak z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w tym zebraniu.
 
Prof. Beniamin Więzik przygotował projekty dwóch regulaminów: 
- Rady Naukowej
- Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Źródło"
 
Główne założenia regulaminów zostały przyjęte, uczestnicy zebrania postanowili dokończyć ich redakcję drogą elektroniczną.
 
Wybrany został Zarząd Rady Naukowej:
Przewodniczący - prof. Kazimierz Górka
Wiceprzewodniczący - prof. Beniamin Więzik
Sekretarz - dr Agnieszka Thier
 
Następnie uczestnicy zebrania omówili ramowy program wydawniczy czasopisma  "Źródło" i wybrali Komitet Redakcyjny:  
Przewodniczący - Stanisław Bizoń 
Zastępca Przewodniczącego - prof. Tomasz Walczykiewicz 
Sekretarz - prof. Lucyna Rajchel. 
Członkami Komitetu Redakcyjnego będą pozostali członkowie Komitetu Naukowego. 
Ustalono, że czasopismo „Źródło” będzie wydawane min.  dwa razy w roku.
 
Pierwsze zebranie Rady Naukowej zakończono uroczystym obiadem. Wykonano też pamiątkowe zdjęcie, które prezentujemy poniżej. 
 
 
Zarząd KIGPR
 
 
 
 
 
wróć do listy aktualności