butelka2

Konferencje organizowane przez KIGPR

Środa, 29 sierpnia 2018

Informacja Nr IV - Jesienna Konferencja - kwestionariusz uczestnictwa

                         Ogólnopolska Konferencja Producentów
  Wód i Napojów – Wysowa - Zdrój  
                 3-5.X.2018
 ZGŁOSZENIEUCZESTNICTWA
                                     Przyjmujemy zgłoszenia tylko pocztą elektroniczną na adres:
                                                   prezes@kigpr.pl  lub prezes@world.pl
                                                                                                            
 
Dane  osobowe   uczestników dla  wystawienia faktury:
Nazwa firmy - ...........................................................................................................................
Adres firmy......................................................................................................................................
NIP:…...............................telefon...................................e-mail........................................................
 
Imię  i    nazwisko
Stanowisko
e-mail  i   telefo    kom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kosztyuczestnictwa - Cena konferencji – 670,0 zł +VAT obejmuje :
 
-Udział w części merytorycznej konferencji
-Udział w wieczorku zapoznawczym
-Udział w uroczystym bankiecie
-Obiad pożegnalny oraz „przerwy na kawę”
-Zwiedzanie linii rozlewniczej „Wysowianki”
 
 Szczegółowe informacje dotyczące noclegów rezerwowanych indywidualnie znajdują się na stronie
               http://www.kigpr.pl/pl/365/0/konferencje-organizowane-przez-kigpr.html
 
       Warunkiemudziału w konferencji jest  dokonanie  wpłaty do dnia 01.10. 2018r.
       Oświadczamy, że  akceptujemy  warunk  uczestnictwa i  dokonamy  wpłaty  w 
       wyznaczonym   terminie  na  konto KIG ”PR” w  Banku :
 
                                          BGŻ 94 2030 0045 1110 0000 0399 3940 
 
            Kontakt do KIGPR : prezes@kigpr.pl ,prezes@world.pl oraz telefon 606-133-441 ,
            Kontakt z księgowością KIGPR : finanse@kigpr.pl oraz telefon 600- 091- 951
 
 
                                                        
     
Uwagi dodatkowe:
 
Prosimy o podanie zapotrzebowania na stolik reklamowy oraz miejsce na banner.
-Stolik :……………(wpisać tak lub nie )      - Banner reklamowy …………… ( wpisać tak lub nie)
 
Wystawianie stolików reklamowych oraz bannerów dla członków KIGPR jest bezpłatne.
 
Zwrot wpłaty za udział w konferencji jest możliwy jeśli uczestnik zgłosi rezygnację na 7 dni
przed terminem konferencji.
 
 
 

 …...........................dnia …...........2018 r.           (pieczątka)               (imięinazwisko,funkcjaipodpis) 

wróć do listy aktualności

Załączniki