butelka2

Konferencje organizowane przez KIGPR

Czwartek, 22 marca 2018

Kwestionariusz uczestnictwa

 
                        Ogólnopolska Konferencja Producentów
  Wód i Napojów – Wysowa - Zdrój  
               19-20.04.2018
ZGŁOSZENIEUCZESTNICTWA                                          
 
                                     Przyjmujemy zgłoszenia  tylko  pocztą  elektroniczną  na adres:
                                                     prezes@world.pl   lub  prezes@kigpr.pl                                                                    
 
Daneosobowe uczestników dla wystawienia faktury:
Nazwa firmy - ...........................................................................................................................
Adres firmy......................................................................................................................................
NIP:…...............................telefon...................................e-mail........................................................
Imię i nazwisko
Stanowisko
e-mail  telefon  kom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Koszty  uczestnictwa - Cena konferencji – 550,0 zł +VAT obejmuje :
-Udział w części merytorycznej konferencji
-Udział w uroczystym bankiecie
-Obiad pożegnalny oraz „przerwy na kawę”
-Zwiedzanie linii rozlewniczej „Wysowianki”
 Szczegółowe informacje dotyczące noclegów znajdują się na stronie :
                http://www.kigpr.pl/pl/365/0/konferencje-organizowane-przez-kigpr.html       
 
       Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie wpłaty do dnia 19 kwietnia 2018r.
       Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa i dokonamy wpłaty  w 
       wyznaczonym   terminie na  konto  KIG ”PR” w  Banku :
                                          BGŻ 94 2030 0045 1110 0000 0399 3940   
            Kontakt do KIGPR : prezes@kigpr.pl , prezes@world.pl  oraz  telefon  606-133-441 ,
            Kontakt z księgowością KIGPR : finanse@kigpr.pl oraz telefon 600- 091- 951
                                                        
        ….....................dnia …...........2017 r.           (pieczątka)               (imięinazwisko,funkcjaipodpis
 
 
Prosimy o podanie zapotrzebowania na stolik reklamowy oraz miejsce na banner.
-Stolik :……………(wpisać tak lub nie )      - Banner reklamowy …………… ( wpisać tak lub nie)
wróć do listy aktualności