butelka2

Konferencje organizowane przez KIGPR

Czwartek, 07 września 2017

Zgłoszenie udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów - Rytro 2017

                          Wielka Ogólnopolska Konferencja Producentów 

    Wód i Napojów – Rytro 2017   

 Hotel „Perła Południa”  - 5-7.X.2017

 

 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

                                     Przyjmujemy zgłoszenia tylko pocztą elektroniczną na adres:

                                                       prezes@world.pl   lub   prezes@kigpr.pl                                                                 

 

Dane osobowe uczestników dla wystawienia faktury:

Nazwa firmy - .................................................................................................................................

Adres  firmy......................................................................................................................................

NIP: …...............................telefon...................................e-mail........................................................

Imię i nazwisko

Stanowisko

e-mail i telefon kom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koszty uczestnictwa - Cena konferencji - 850.00 zł +VAT obejmuje wszystkie koszty tzn.2 noclegi , wieczorek zapoznawczy , część merytoryczną , bankiet, obiady, przerwy kawowe i zwiedzanie linii  technologicznej „Muszynianki”

Obowiązujące obniżki- Dla 2 uczestników z jednej firmy 10% upustu , dla 3 i więcej uczestników z jednej firmy 20% upustu.        

 

                  Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie wpłaty do dnia 4 października br.

                        Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa i dokonamy wpłaty w 

                                        wyznaczonym   terminie na konto  KIG ”PR” w Banku :

                                               BGŻ 94 2030 0045 1110 0000 0399 3940   

                   Kontakt do KIGPR : prezes@kigpr.pl ,prezes@world.pl oraz telefon 606-133-441  ,

                     Kontakt z księgowością KIGPR :  finanse@kigpr.pl  oraz telefon 600- 091- 951

                                                        

        ….....................dnia …...........2017 r.           (pieczątka)               (imię i nazwisko, funkcja i podpis)

 

 

Miejsce na Państwa uwagi:……………………………………………………………………………………………………….

wróć do listy aktualności