butelka2

Konferencje organizowane przez KIGPR

Piątek, 31 marca 2017

Kwestionariusz uczestnictwa w konferencji

 Szanowni Państwo.

Przedstawiamy Państwu kwestionariusz uczestnictwa w konferencji KIGPR która odbedzie się w dniach

25/26 kwietnia w Starachowicach w hotelu "Senator"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów
organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą
"Przemysł Rozlewniczy
Hotel Senator w Starachowicach 25/26.04.2017
ZGŁOSZENIEUCZESTNICTWA
Przyjmujemy zgłoszenia tylko pocztą elektroniczną na adres:
                                                           prezes@kigpr.pl
 
 
Dane  osobowe uczestników  dla wystawienia faktury:
 
Nazwa firmy - ...........................................................................................................................
Adres  firmy................................................................................................................................
NIP:…...............................telefon...................................e-mail...............................................
 
L.P.
Imię i Nazwisko
Telefon lub mail
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.
 
 
5.
 
 
6.
 
 
 
 
 Koszty  uczestnictwa – 600,0 zł.+ VAT  od osoby.
 Uwaga: Cena zawiera wszystkie koszty łącznie z hotelem. Pokoje są jedno i dwu osobowe ale cena jest uśredniona , to znaczy że można otrzymać pokój  dwuosobowy do  wyłącznej dyspozycji.                                              
 
      Warunkiem  udziału w konferencji jest  dokonanie wpłaty do dnia 21 kwietnia b.r.
 
     Oświadczamy, że  akceptujemy  warunki  uczestnictwa i  dokonamy  wpłaty w 
     wyznaczonym   terminie  na  konto  KIG PRw Banku :
 
                              BGŻ 94 2030 0045 1110 0000 0399 3940  
 
     Kontakt do KIGPR : prezes@kigpr.pl oraz telefon 606-133-441  ,
     Kontakt z księgowością KIGPR :finanse@kigpr.pl  oraz telefon 600- 091- 951  
 
                                              

 

….....................dnia …...........2016 r.           (pieczątka)               (imięinazwisko,funkcjaipodpis)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Zarząd KIGPR

 

wróć do listy aktualności