butelka2

Przemysł rozlewniczy

 ROŚNIEMY W SIŁĘ

Ponad 300 podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją wód i napojów w butelkach oraz opakowaniach kartonowych posiada dziś na rynku krajowym stabilną pozycję. Są pośród nich zarówno międzynarodowe koncerny, jak też mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, często mające charakter firm rodzinnych.

Dominują rozlewnie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych oraz stołowych, ale też wielu wytwórców, celem wzbogacenia swojej oferty,   zajmuje się równocześnie produkcją napojów gazowanych i funkcjonalnych. Część firm to wytwórcy soków i nektarów.

„Najstarsze” wody wydobywane są w uzdrowiskach, posiadających wielusetletnią historię, ale też bardzo dobrze radzą sobie wytwórcy, którzy weszli do branży stosunkowo niedawno. Wielkość sprzedaży wód butelkowanych w Polsce  już przed paru laty przekroczyła, i to znacznie, 3 miliardy litrów w roku i rośnie o kilka punktów procentowych rocznie. Coraz więcej firm rozwija eksport wód i napojów oraz soków i nektarów, inne rozpoczynają sprzedaż zagraniczną, gdyż jest to kierunek obiecujący i z dużymi perspektywami.

Mimo rosnącej konkurencji, jak również legislacji utrudniającej działania przedsiębiorstw, corocznie powstają w naszym kraju nowe podmioty, zajmujące się produkcją wód i napojów butelkowanych, co odnotowujemy z dużą satysfakcją.

Listę firm należących do Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” publikujemy na naszej stronie internetowej www.kigpr.pl. Trwałą tendencją jest, że przystępują do nas coraz to nowi członkowie, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia budowania znaczącego  potencjału izby oraz większych możliwości wspólnego działania w interesie branży.