butelka2

Aktualności

Sobota, 03 grudnia 2016

Kolejny wniosek do Ministerstwa w sprawie projektu Prawa Wodnego

 
 
    Szanowny Pan Minister                                            Warszawa 23.11.2016
        Mariusz Gajda
Ministerstwo Środowiska
    ul. Wawelska 52/54
      00-922 Warszawa
 
Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy"
Propozycja zmiany do Ustawy „Prawo Wodne”
 
W związku z trwającymi pracami nad  projektem ustawy „Prawo wodne”, Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" , powołując się na „Ustawę o izbach gospodarczych”  z dnia 30 maja 1989 roku , a w szczególności na artykuły 2-5 ,  umożliwiające naszej  organizacji wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki , uczestniczenia w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzonej przez członków Izby działalności gospodarczej , zgłasza wniosek o zmianę  zapisu artykułu 250.1  który daje możliwość Prezesowi Wód Polskich powoływania zespołów konsultacyjno – doradczych.
Uważamy , że w skład takich zespołów konsultacyjno-doradczych powinni wchodzić także przedstawiciele samorządu gospodarczego a w szczególności tych , których działalność opiera się na korzystaniu z usług wodnych.
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” , zgodnie z „Ustawą o izbach gospodarczych” ,  reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców , w szczególności wobec organów władzy publicznej. W tym celu Izba powołała do życia Radę  Naukową  , do której akces zgłosiło już 13 wybitnych naukowców mających ogromną  wiedzę i  doświadczenie we wszystkich aspektach związanych z omawianą dyscypliną naukową. Zdajemy sobie sprawę z faktu , że nasza propozycja jest nieco opóźniona , ale  uważamy , że jeśli będzie ona uwzględniona w ostatecznym tekście Ustawy , to będzie miała kapitalne znaczenie dla właściwej współpracy Rządu z samorządami gospodarczymi a tym samym przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego kraju.
 
Z wyrazami szacunku
Dr Agnieszka Thier

Członek Zarządu KIGPR 

wróć do listy aktualności