butelka2

Aktualności

Czwartek, 06 października 2016

Posiedzenie Rady Nadzorczej KIGPR

 Szanowni Państwo.
  W związku z Ogólnopolską Konferencją Producentów Wód i  Napojów  w  Wieńcu-
  Zdroju , zaplanowano  również posiedzenie Rady Nadzorczej KIGPR. Z upoważnienia
  RN podaję Państwu agendę obrad oraz wykaz   naukowców którzy zgodzili się zasiadać   w Radzie
  Naukowej KIGPR.  
                                                                        Zaproszenie  
Na  podstawie §  26 p.1,2 i 3 Statutu Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” , zapraszamy Państwa na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się w dniu 12 października 2016 roku  o godzinie 17-tej  w Uzdrowisku Wieniec Zdrój. Miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej  zostało  wybrane ze względu na odbywającą się konferencję jesienną KIG „PR”. Sala  obrad będzie wskazana w dniu przyjazdu do hotelu.   
Proponujemy następujący porządek obrad:  
   1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad – Leon Wojnowski  
   2. Informacja Zarządu na temat spraw bieżących:
       - stan finansów oraz informacja o ilości  członków Izby  na dzień 30 września
       2016r.
      - zaawansowanie stanu uzgodnień dla powołania Rady Naukowej przy
       KIG PR
     - propozycja  powołania zespołu celem opracowania jednolitego kodeksu lub
       zbioru przepisów dotyczących  produkcji napojów.
     - realizacji ustaleń protokółu z dnia 06.06. 2016r.
 
Powyższe punkty referuje Prezes Stanisław Bizoń lub członkowie Zarządu.
 
   3. Perspektywa wznowienia wydawania kwartalnika „Źródło” - referuje Prezes
       Zarządu. 
   4. Stanowisko  Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie korespondencji
       mailowej prowadzonej przez Prezesa firmy Pawła Witaszka. Dyskusja oraz
       podjęcie  ewentualnej uchwały w tej sprawie.    
   5. Przyjęcia nowych członków KIG „PR”.    
   6 .Podjęcie Uchwał porządkujących sprawy w Krajowym Rejestrze  
       Sądowym. Poprzedni Zarząd nie uzupełniał na bieżąco w Krajowym
       Rejestrze  Sądowym  zmian personalnych zachodzących w Izbie . Obecnie
       w KRS zarejestrowanych jest  7 członków Zarządu a więc tyle ile dopuszcza
       Statut. W  związku z tym nie ma  żadnej możliwości zgłoszenia do rejestru
       nowo wybranych  członków Zarządu.
       Proponuje się podjęcie Uchwały nr 234   odwołującej en bloc   byłych
       członków  Zarządu KIGPR. 
   7 .Uzupełnienie składu Zarządu KIG „PR”  i  podjęcie Uchwały nr 235 w tej
       sprawie. Dla uproszczenia procedury złożenia  wniosku do KRS proponuje
       się  powołanie  en bloc  składu  Zarządu. Jest to  dopuszczalne prawnie ,
       ponieważ  dotychczasowy wybór nowych  członków  Zarządu  nie został
       ujawniony w KRS
    8.Sprawy różne - w tym:
       - Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
       - Sprawa członkostwa IZBY w E.F.B.W i przedstawicielstwa Zarządu w tej
         organizacji. 
    9. Wolne wnioski.      
  10. Zakończenie obrad.
 
                           sekretarz RN                                                      Przewodniczący  RN
                      Tomasz Bocheński                                                     Leon Wojnowski                                                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo.  
W związku z punktem nr 2 informuję , że zgodnie ze Statutem KIGPR, to Rada Nadzorcza podejmuje Uchwałę w sprawie powołania Rady Naukowej.  Zarząd KIGPR uzyskał już zgodę na przystąpienie do Rady Naukowej  od następujących naukowców:
Pani Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska
Pan Prof.Kazimierz Górka  
Pan Prof.Zbigniew W.Kundzewicz  
Pan Prof.Rajmund Michalski
Pan Prof.Tomasz Walczykiewicz
Pan Prof.Beniamin Więzik  
Równocześnie Zarząd zgłosił  wniosek do Rady Nadzorczej aby  prace  Rady Naukowej  koordynowała Pani dr Agnieszka  Thier , członek Zarządu Izby.
 
Prezes Zarządu KIGPR

 

 

 

wróć do listy aktualności