butelka2

Aktualności

Niedziela, 18 września 2016

Kwestionariusz uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów

              Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów

organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą
 
"Przemysł Rozlewniczy:
 
Uzdrowisko Wieniec - Zdrój  12 do 14  październik  2016 rok
 
 
ZGŁOSZENIE   UCZESTNICTWA
Przyjmujemy zgłoszenia tylko pocztą elektroniczną na adres:
prezes@world.pl   lub   prezes@kigpr.pl
 
 
Daneosobowe uczestników dla wystawienia faktury:
Nazwa firmy - .........................................................................................................................................
Adres  firmy..............................................................................................................................................
NIP:…..............................................telefon...................................e-mail...............................................
 
 
Imię i nazwisko
Stanowisko
e-mail i telefon kom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Koszty uczestnictwa
- dla członków KIG ”PR - 550,00 zł + 23% VAT
- pozostali uczestnicy    - 680,00 zł + 23% VAT
Obowiązujące obniżki:
Dla 2 uczestników z jednej firmy 10% upustu , dla 3 i więcej uczestników z jednej firmy 20% upustu.
 
Uczestnicy konferencji pokrywają koszty hotelu we własnym zakresie. Przy rezerwacji hotelu proszę się powoływać na Konferencję  KIG"PR"
                                                                                                                     
 
      Warunkiem  udziału w konferencji jest  dokonanie  wpłaty do dnia 12 października br.
 
     Oświadczamy, że  akceptujem  warunki  uczestnictwa i  dokonamy wpłaty w  wyznaczonym
                 terminie na konto  KIG PRw Bank BGŻ 94 2030 0045 1110 0000 0399 3940   
     Kontakt do KIGPR : prezes@kigpr.pl  oraz  telefon 606-133-441  ,
     Kontakt z księgowością KIGPR :finanse@kigpr.pl  oraz telefon 600- 091- 951             
 
 
 
 
 
                                                                                                          …........…...................................
…...........................dnia …...........2016 r.           (pieczątka)                       (imięinazwisko,funkcjaipodpis)
wróć do listy aktualności