Głosowanie w PE w sprawie Dyrektywy SUP

Głosowanie w PE w sprawie Dyrektywy SUP

Szanowni  Państwo. Wczoraj posłowie do Parlamentu Europejskiego zatwierdzili Dyrektywę w sprawie tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku. Dyrektywa była tymczasowo uzgodniona w grudniu ubiegłego roku. 560 posłów głosowało za przyjęciem Dyrektywy , 35 posłów było przeciw a 28 wstrzymało się od głosu. Dyrektywa będzie miała istotny wpływ na przyszłość całej branży producentów wód i napojów. Odpowiednie zapisy dotyczą między innymi: ● Poziomu  zbierania butelek plastikowych : 77% do roku 2025 oraz 90% do roku…

Szkolenie z zakresu znakowania żywności

Szkolenie z zakresu znakowania żywności

Informacja uzyskana  od IGI Food Consulting 27 marca 2019 r.  w Warszawie,  w Hotelu  Intercontinental  odbędą się praktyczne warsztaty : „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI 1169/2011″ aktualności, interpretacje, podejście inspekcji, przegląd orzecznictwa na podstawie przykładów z rynku. W programie między innymi: ▪ zasady deklarowania podmiotów w oznakowaniu▪ odpowiedzialność za produkt z uwzględnieniem marek własnych▪ zasady tworzenia nazw żywności i składników▪ „Zdrowy produkt”, „na zdrowie”, „SUPERFOOD” – treści niespecyficzne (PRZYKŁADY)▪ Jak…

Raport w sprawie nowej platformy VAT

Raport w sprawie nowej platformy VAT

Szanowni Państwo. Ministerstwo Finansów opublikowało pierwszy raport w sprawie konsultacji społecznych dotyczących prac nad nową platformą VAT. Jak Państwa informowaliśmy wcześniej, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” złożyła w imieniu producentów wód i napojów obszerne uwagi o których MF informuje w opublikowanej tabeli w pozycji 10. Należy zauważyć, że część naszych postulatów zostało uwzględnione. Niestety w dalszym ciągu pozostaje walka o obniżenie stawki VAT na wody mineralne i źródlane…

Uwagi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do projektu matrycy VAT

Uwagi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do projektu matrycy VAT

Szanowni Państwo Informację poniższą  zamieszczamy dzięki uprzejmej współpracy z firmą CRIDO.  W dniu dzisiejszym (29 stycznia 2019 r.) na stronie Rządowego Centrum Legislacji  opublikowane zostały uwagi zgłoszone  w  ramach uzgodnień międzyresortowych do projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadzającego nową matrycę stawek VAT. Jedna z uwag, przedstawiona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy podwyższenia…

Prace nad nową Dyrektywą 2009/54 w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych

Prace nad nową Dyrektywą 2009/54 w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych

Szanowni Państwo. Sekretariat Platformy REFIT (forum w ramach którego Komisja , organy krajowe i inne zainteresowane podmioty odbywają regularne spotkania służące doskonaleniu obowiązującego prawodawstwa UE – przyp. autora) przesłał do Europejskiej Federacji Producentów Wód (EFBW) opinię przygotowaną na kolejne posiedzenie Platformy REFIT w dniu 15 marca 2019 roku. Tematem opinii są propozycje zmian w Dyrektywie 2009/54 w sprawie naturalnych wód mineralnych. Z przesłanego listu wynika że poprzednie spotkanie odbyło się…

Wystąpienie KIGPR do Ministra Finansów w sprawie nowej matrycy VAT

Wystąpienie KIGPR do Ministra Finansów w sprawie nowej matrycy VAT

Szanowni Państwo. Poniżej prezentujemy tekst wystąpienia Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy  do Ministerstwa Finansów  z uprzejmą prośbą o analizę naszych postulatów i ich uwzględnienie w dalszym  toku procesu legislacyjnego. Nasze wystąpienie było szeroko konsultowane w środowisku i  i zawiera ostateczne podsumowanie wyniku tych konsultacji. Zarząd KIGPR www.kigpr.pl/files/KIGPR_nowa matryca VAT.pdf

Mikroplastik- badania Austriackiej Agencji Ochrony Środowiska we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Wiedniu

Mikroplastik- badania Austriackiej Agencji Ochrony Środowiska we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Wiedniu

Szanowni Państwo Zarząd KIGPR poprosil Panią dr Dominikę Gratkowską-Żmuda  o napisanie krótkiej informacji podsumowującej badania Austriackiej Agencji Ochrony Środowiska  oraz Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu . Badania miały na celu potwierdzenie  obecności  mikroplastiku w organizmach ludzi. MIKROPLASTIK  W NAS – CO O NICH WIEMY? Dr Dominika Gratkowska-Żmuda Iwoniczanka Sp. z. o.o. Członek Rady Naukowej Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy Z dotychczasowych doniesień naukowych wynika, że plastiki różnej wielkości zasypują świat. Uczeni…

IGI Food Consulting – Napoje energetyczne – definicja i regulacje ograniczające sprzedaż

IGI Food Consulting – Napoje energetyczne – definicja i regulacje ograniczające sprzedaż

Napoje energetyczne – definicja i regulacje ograniczające sprzedaż. WPROWADZENIE Zgodnie z procedurą przewidzianą w Dyrektywie 2015/1535 państwa członkowskie UE zobligowane są do zgłaszania Komisji Europejskiej wszystkich projektów przepisów technicznych dotyczących produktów oraz usług społeczeństwa informacyjnego, zanim przepisy te zostaną przyjęte w prawie krajowym. W ramach ww. procedury z Rumunii wpłynął Projekt decyzji rządu w sprawie ustanowienia określonych środków mających na celu zapobieganie skutkom spożywania napojów energetycznych przez społeczeństwo oraz ich ograniczanie….