butelka2

Wody butelkowane

Naturalne wody mineralne, wody źródlane i stołowe

Na podstawie obowiązujących przepisów, a szczególnie ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 105) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 Nr 85 poz. 466), na rynku wyróżnia się trzy rodzaje wód, nazywanych wodami butelkowanymi, rozlewanych do butelek i innych pojemników:

- naturalne wody mineralne

- wody źródlane

- wody stołowe

Ww. przepisy określają szczegółowe i rygorystyczne wymagania, które powinny spełniać wody butelkowane. Atutem tych wód jest ich pierwotna czystość, związana z pochodzeniem wód z zasobów podziemnych chronionych czynnikami geologicznymi od zanieczyszczeń, a także brakiem jakichkolwiek działań, zmieniających ich naturalne właściwości chemiczne i stan mikrobiologiczny podczas procesu rozlewania.

Wody podziemne przed butelkowaniem muszą uzyskać aprobatę Głównego Inspektora Sanitarnego, udzielaną na podstawie oceny dokonanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny.


 Ile powinniśmy pić wody

Organizm ludzki wymaga podania mu w ciągu doby około 40 g wody na 1 kg masy ciała. Łatwo obliczyć, że człowiek o wadze np. 70 kg powinien dostarczyć sobie codziennie 2,8 kg płynów. Słowem ok. 2,5 – 3, 0 litra wody, a więc więcej niż innych substancji pokarmowych!

Bilans wodny organizmu

Składa się na niego wypite płyny, woda zawarta w pożywieniu, woda wydzielana w trakcie procesów metabolicznych wewnątrz komórek (około 400 ml na dobę). W sumie organizm powinien otrzymać około 2,5 do 3 litrów wody na dobę.

Ponieważ w bilansie tym istnieje znaczny niedobór wypijanej wody, powinno się wypijać 1,0 do 1,5 litra wody, aby uzupełnić te potrzeby. Najlepiej by była to woda mineralna, która dostarcza do organizmu potrzebne do prawidłowego funkcjonowania składniki mineralne.