butelka2

Rada Naukowa KIGPR

 

 Szanowni Państwo

 Poniżej zamieszczamy poprawiony i uzupełniony skład Rady Naukowej KIGPR wg stanu na  styczeń 2018

L.P.

Imię i Nazwisko

 

Rada Naukowa przy KIGPR

 

1.

Dr Teresa Latour

- Instytut Zdrowia Publicznego- PZH Warszawa

   Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych

2.

Prof. Beniamin Więzik

- Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

  Komitet GW PAN

3.

Prof. Józef Chowaniec

- Państwowy Instytut Geologiczny

  Państwowy Inst. Badawczy

4.

Prof. Tomasz Walczykiewicz

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

  Stały Przedstawiciel Polski przy WMO

5.

Prof. Kazimierz Górka

- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

   Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

6.

Prof. Joanna Pociask - Karteczka

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Zakład Hydrologii,

  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

7.

Prof. Rajmund Michalski

- Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

- Komitet Chemii Analitycznej PAN

8.

Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska

- Uniwersytet Łódzki , Katedra Ekonomii Rozwoju

 

9.

Prof. Piotr Kowalczak

- Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy

   Instytut Badawczy

10.

Prof. Zbigniew W. Kundzewicz

- Członek Koresp. PAN . Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych

   w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

11.

Prof. Krystyna Cybulska

- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Zakład Chemii , Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

12.

Prof. Maria Elektorowicz

- Concordia University – Montreal

 

13.

Prof. Piotr Małecki

- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Katedra Polityki

   Przemysłowej i Ekologicznej

14.

Prof. Ewa Podrez

- Centrum Etyki – Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała

   Stefana Wyszyńskiego

15.

Dr hab. Piotr Duchliński

- Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydział Filozoficzny

 

16.

Prof. Lucyna Raichel

- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie , Wydział Geologii ,

  Geofizyki i Ochrony Środowiska.

17.

Dr Agnieszka Thier

- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Polityki

   Przemysłowej i Ekologicznej.

18.

Dr Edyta Całka

- Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział

   Prawa i Administracji, Katedra Prawa Unii Europejskiej

19.

Prof. Adam Habuda

- Instytut Nauk Prawnych PAN

 

20.

Prof. Jacek Nawrocki

 

-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Wydział

  Chemii , Zakład Technologii Uzdatniania Wody.