butelka2

Rada Naukowa KIGPR

 

L.P.
        Imię i Nazwisko
 
                             Rada Naukowa przy KIGPR
                   
  1.
Dr Teresa Latour
  Narodowy   Instytut  Zdrowia Publicznego- PZH Warszawa
  2.
Prof. Beniamin  Więzik
  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  3.
Prof. Józef  Chowaniec
  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Inst.  Badawczy
  4.
Prof. Tomasz Walczykiewicz
  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  5.
Prof. Kazimierz Górka
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  6.
Prof. Joanna Pociask - Karteczka
  Uniwersytet Jagielloński
  7.
Prof. Rajmund  Michalski
  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
  Komitet Chemii Analitycznej PAN
  8.
Prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska
  Uniwersytet Łódzki , Katedra Ekonomii Rozwoju
  9.
Prof. Piotr Kowalczak
  Instytutu Meteorologii  i Gospodarki Wodnej – Państwowy
  Instytut Badawczy
10.
Prof. Zbigniew W. Kundzewicz
  Instytut  Środowiska    Rolniczego i Leśnego PAN.
11.
Prof. Krystyna Cybulska
  Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
12.
Prof. Maria Elektorowicz
  Concordia University – Montreal
13.
Prof. Piotr Małecki
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
14.
Prof. Ewa Podrez
  Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała   St. Wyszyńskiego  
15.
Dr hab. Piotr Duchliński
  Akademia Ignatianum w Krakowie
16.
Prof. Lucyna Rajchel
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
17.
Dr Agnieszka Thier
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie