kigpr-n1 kigpr-n2 kigpr-n3 kigpr-n4

Władze izby

 
 
Najwyższą władzę Izby stanowi Walne Zgromadzenie Członków,
 które wybiera Radę Nadzorczą  na 4-letnią kadencję
 
 
Obecny skład osobowy Rady Nadzorczej kadencji 2016 - 2020  został
wybrany na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym
w Grodźcu k/Bielska - Białej  w dniu 27.04.2016 
 

                                        
                                    
                                    
                                        
                                       
                                     
                                        
                                       
                                      
                                     
                                        
                                       
                                     
                                     a