butelka2

Aktualności

Wtorek, 23 maja 2017

Wiadomość dnia !!!

                                                                 Porządek dzienny
                                          42 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
                                                        w dniach 24, 25 i 26 maja 2017 r.
                                                                  (środa – piątek)
 
Początek obrad w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 10.00
 
1.Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druki nr 1404 i 1541)
- sprawozdawca poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
 
2.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)
- uzasadnia poseł Bartłomiej Wróblewski.
 
3.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
- uzasadnia Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 
4.  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529)
- uzasadnia Minister Środowiska.
 

 

wróć do listy aktualności